Kilder homøopati-ressurser

Studier ∼ erfaringer

I tillegg til bøker og programvare bruker jeg av kunnskapen jeg har tilegnet meg og notater jeg har tatt fra:

*Forelesninger gjennom mine år på the School of Homeopathy (SOH)
*Oppgaver jeg har skrevet de årene jeg gikk på SOH
*Webinarer og kurs

Me and my diplomas/credentials
Me at my previous clinic, with a tea mug and bookshelf

Bøker

*Agrawal, Dr M. L. 2005. Materia Medica of the Human Mind. Ellevte utgave. India: Pankaj Publications.
*Castro, Miranda. 1995. The complete homeopathy handbook: A guide to everyday health care. England: Macmillian Reference Books.
*Dannheisser, I. og Edwards, P. 2001. Homøopati: En illustrert håndbok. Norsk utgave. Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
*Gibson, D. 2011. Studies of homeopathic remedies. Sjette utgave. Tyskland: Narayana Publishers.
*Lippe, Dr Adolph Von. 2006. Keynotes and red line symptoms of materia medica. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.
*Phatak, Dr S. R. 1999. Materia medica of homeopathic medicines. Andre utgave. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.
*Vermeulen, F. 2004. Prisma: The arcana of materia medica illuminated. Similars and parallels between substance and remedy. Tredje utgave. Nederland: Emryss bv Publishers

Programvare

*MacRepertory 8.5.3.6 Professional. Synergy Homeopathic 1986-2019
*Reference Works G3. Synergy Homeopathic 1986-2019