GMO gjennom nålespissen?

Jeg liker ikke at det kommer ut høringsforslag midt i sommerferietider, som det ikke virker som media trekker særlig frem […]