Våre selvhelende evner

Jeg synes det har blitt presentert fra så mange hold disse siste årene, dette med våre iboende evner til å […]

Kroppslig livskraft

«We are human BEINGs, not human THINKERs» Vår naturlige væremåte er nettopp det: å være — ikke å tenke. Livskraft-genererende […]