Våre selvhelende evner

Jeg synes det har blitt presentert fra så mange hold disse siste årene, dette med våre iboende evner til å […]

Femininitet, maskulinitet

NB! Refleksjonene jeg deler i disse skriveriene er på mange måter ikke politisk korrekte, og kan sikkert tråkke på en […]