Workshops & arrangementer

Det kan være at jeg sender informasjon per e-post, relatert til arrangement/workshop du melder deg på: utenom dette vil jeg ikke benytte e-posten din, og jeg gir den heller ikke videre. Det er opp til deg om du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet mitt

*Begrenset antall plasser ved hver workshop

*Husk å sette deg inn i vilkår (lover) som gjelder når du benytter deg av mine tilbud

Meld deg på

Ønsker dere en egen workshop?

Jeg kan gjerne stille opp for å (vei)lede en workshop eller annet arrangement: så lenge dere ikke bor for langt unna (med mindre dere ønsker online deltakelse), og er villige til å kompensere meg for tiden og innsatsen min.

Tema og fokus er noe vi kan bli enige om, enten det er

*loven til jeg: kvinnen/mannen

*våre iboende evner til heling, vekst og skapelse - gjennom kjærlighet, medfølelse og aksept av våre (fortrengte) følelser (og traumer)

*homøopati for akutte plager

*eller annet jeg har erfaring med (f.eks. noe du/dere har lest om på disse nettsidene).

Hva ser du for deg?