Den røde pillen

I en tid som er tøff for mange kan det være nyttig å lytte til det som skjer på innsiden av oss --- se nærmere på "den røde pillen"
 
For meg personlig er det ikke "nok hold" i den mest synlige "fortellingen"/fremstillingen av det som skjer for tiden.
 
Da finner jeg flere tilnærminger og andre synspunkter; og kritiske røster som stiller spørsmål ved hvordan dagens håndtering "fungerer/ikke fungerer"; på en plattform som samler mange av disse modige personene på ett sted:
 
 
De har måttet finne en plattform utenom kun sosiale medier/"åpne" plattformer
 
--- da deres innspill slettes/sensureres når de får (for) stor popularitet eller går i mot den "godtatte sannheten" som formidles gjennom større kanaler ---
 
for de har blant annet til felles en formening om at også kritiske røster bør få uttrykke seg i vårt "frie" samfunn: noe jeg helhjertet støtter.

Blir vi fortalt sannheten? Hvis ikke – hvorfor?

"Jorda er rund, ikke flat" <=> "virus er eksosomer, ikke skadelige fiender"

I disse korona-tider har jeg hatt mer tid, og drivkraft, til å opplyse meg på hva som skjer for tiden (bak gardinen av fryktpropaganda i mainstream media):

Har viruset som stenger ned verden faktisk blitt isolert og undersøkt i henhold til Kochs postulater  for å bestemme hvorvidt det er en klar sammenheng mellom mikroorganisme og sykdom?

Svaret er: nei

Er testene som brukes for å avgjøre om folk er syke med det uavklarte viruset ment å brukes i klinisk testing?

Svaret er: nei --- utvikleren av testmetoden uttrykte selv at den ikke kan benyttes i slik sammenheng

Er det en høyere dødsrate i forhold til influensasesonger i tidligere år? --- basert på usikre tall, med varierende kriterier for å erklære dødsfall som "Covid-19" (fra et virus som ikke har blitt isolert og undersøkt i henhold til regler benyttet det siste århundret)

Svaret er: ser ikke slik ut

Kan det være andre årsaker til at mennesker er syke i områdene som rammes hardest av "pandemien"?

Svaret er: ja

Eksperter innen medisinske fagfelt snakker ut, men blir latterliggjort/sensurert og får ikke plass til å ytre sine kritiske røster i det offentlige rom.

Media driver ikke undersøkende journalistikk for å stille de nødvendige spørsmålene, men sprer frykt og ensidig formidling.

Det er opp til hver enkelt å drive egen-undersøkelse for å kunne finne frem til svar på hva som ligger bak den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i: med våre grunnleggende rettigheter innskrenket.

Folk bruker masker, som "virus" med letthet kan passere gjennom gitt "organismenes" størrelse og størrelsen på porene i maskene: det eneste vi oppnår er dårligere oksygentilførsel.

Når vitenskapsfolk, leger og spesialister kun har podcaster å nå ut til andre med sine budskap; og Youtube, Facebook og andre plattformer sensurerer/stenger ned brukere fordi det er en annerledes "fortelling" enn det vi hører i mainstream media --- så begynner man å lure: når ble det forbudt/skadelig å ha en edruelig kritisk debatt? Særlig når ringvirkningene av det vi ser utfolde seg er så store? (Og hvem sponser disse kanalene som stenger ned informasjonsflyten?)

Sensuren har ført til at det opprettes egne nettsider/plattformer for å sikre at i hvert fall noe informasjon kommer ut. Hvorfor ser vi ikke ekte undersøkende journalistikk på dette? Hvorfor stilles ikke "eksperter" som får uttale seg offentlig til veggs med krav om bevisførsel?

Hvem betaler for forskningen, og hva viser egentlig forskningen? Er legemidler faktisk den skadeligste faktoren for helsa vår i det moderne samfunnet - basert på en teori (germ theory) som aldri har blitt bevist, og som mest sannsynlig feilaktig har stemplet virus som "farlige" når det er snakk om våre egne cellers utposninger/eksosomer?

Det er noe grunnleggende galt når vi som sauer følger påbudene fra noen få "eksperter" - som ikke engang er nødt til å bevise at de har rett: mens andre eksperter ties ned/aldri får stille sine kritiske spørsmål i åpent rom.

Jeg er ingen ekspert på dette feltet, men har måttet bli min egen ekspert-kilde gjennom undersøkelser jeg gjør selv. Det burde alle gjøre: ikke minst journalister. Særlig når det som står på spill er vår egen helse/frihet; våre barns helse/frihet; klodens helse. Vi har aldri vært sykere enn vi er i dag, og det finnes mer plausible forklaringer enn "germ theory" (en TEORI) som aldri har blitt bevist.

Min oppfordring er at alle oppsøker "motpartens" kilder (motparten til det som blindt aksepteres som sannhet), og selv gjør seg opp en formening om hva som klinger mest sannsynlig - og følger opp med kritiske spørsmål til de som "bestemmer for oss".

Jeg har valgt ut noen "favoritter" som jeg har lagt inn over i dette innlegget mitt. De er alle valgt ut fra https://questioningcovid.com/, og du finner flere (og noen av de samme) artikler/videoer her: https://off-guardian.org/the-coronavirus-pandemic/

Dette er mine meninger, som jeg har rett til å ha. Du har rett til dine. Meningene våre, og valgene vi tar, bør være velinformerte: basert på fakta. Opplys deg selv. Gjør din egen research. Ta valg basert på det du mener er rett for deg og dine. Helsa di, og helsa til dine kjære, avhenger av det.