Den røde pillen

Ta gjerne en titt på Nordisk covid-erklæring (du kan skifte språk til norsk i hovedmenyen)

I en tid som er tøff for mange kan det være nyttig å lytte til det som skjer på innsiden av oss --- se nærmere på "den røde pillen"
 
For meg er det ikke "nok hold" i den mest synlige "fortellingen"/fremstillingen av det som skjer for tiden.
 
Da finner jeg flere tilnærminger og andre synspunkter; og kritiske røster som stiller spørsmål ved hvordan dagens håndtering "fungerer/ikke fungerer"; på ulike plattformer, hvorav flere har oppstått som konsekvens av sensur i våre "mainstream" kanaler.
 
Mange har måttet finne plattformer utenom de store sosiale mediene/"åpne" plattformene,
 
--- da deres innspill slettes/sensureres når de får (for) stor popularitet eller går i mot den "godtatte (autoriserte) sannheten" som formidles gjennom større kanaler ---
 
fordi de blant annet fronter en formening om at også kritiske røster bør få uttrykke seg i vårt "frie" samfunn: noe jeg helhjertet støtter.

Blir vi fortalt hele sannheten? Hvis ikke – hvorfor?

"Virus er eksosomer, ikke skadelige fiender"

I disse korona-tider har jeg hatt mer tid, og drivkraft, til å opplyse meg på hva som skjer (bak gardinen av fryktpropaganda i mainstream media):

Har viruset som stenger ned verden faktisk blitt isolert og undersøkt i henhold til Kochs postulater  for å bestemme hvorvidt det er en klar sammenheng mellom mikroorganisme og sykdom?

Er testene som brukes for å avgjøre om folk er syke med det uavklarte viruset ment å brukes i klinisk testing?

Svaret er, i følge utvikleren av testmetoden: nei

Er det en høyere dødsrate i forhold til influensasesonger i tidligere år? --- basert på usikre tall, med varierende kriterier for å erklære dødsfall som "Covid-19" (fra et virus som ikke har blitt isolert og undersøkt i henhold til regler benyttet det siste århundret)

Kan det være andre årsaker til at mennesker er syke i områdene som rammes hardest av "pandemien"?

Eksperter innen medisinske fagfelt snakker ut, men blir latterliggjort/sensurert og får ikke plass til å ytre sine kritiske røster i det offentlige rom.

Media virker ikke som de driver undersøkende journalistikk for å stille de nødvendige spørsmålene, men sprer heller frykt og ensidig formidling.

Det er opp til hver enkelt å drive egen-undersøkelse for å kunne finne frem til svar på hva som ligger bak den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i: med våre grunnleggende rettigheter innskrenket.

Folk bruker masker, som "virus" med letthet kan passere gjennom gitt "organismenes" størrelse og størrelsen på porene i maskene: er det eneste vi oppnår dårligere respirasjon?

Når vitenskapsfolk, leger og spesialister kun har podcaster å nå ut til andre med sine budskap; og Youtube, Facebook og andre plattformer sensurerer/stenger ned brukere fordi det er en annerledes "fortelling" enn det vi hører i mainstream media --- så kan man begynne å lure: når ble det forbudt/skadelig å ha en edruelig kritisk debatt? Særlig når ringvirkningene av det vi ser utfolde seg er så store? (Og hvem sponser disse kanalene som stenger ned informasjonsflyten?)

Sensuren har ført til at det opprettes egne nettsider/plattformer for å sikre at i hvert fall noe informasjon kommer ut. Hvorfor ser vi ikke ekte undersøkende journalistikk på dette? Hvorfor stilles ikke "eksperter" som får uttale seg offentlig til veggs med krav om bevisførsel?

Hvem betaler for forskningen, og hva viser egentlig forskningen? Er legemidler faktisk en skadelig faktor for helsa vår i det moderne samfunnet - basert på en teori (germ theory) som aldri har blitt bevist, og som kan ha feilaktig stemplet virus som "farlige" når det er snakk om våre egne cellers utposninger/eksosomer?

Det er noe grunnleggende galt når vi nærmest som sauer følger påbud fra noen få "eksperter" - som ikke må bevise at de har rett: mens andre eksperter ties ned/aldri får stille sine kritiske spørsmål i åpent rom.

Jeg er ingen ekspert på dette feltet, men har måttet bli min egen ekspert-kilde gjennom undersøkelser jeg gjør selv. Det burde alle gjøre: ikke minst journalister. Særlig når det som står på spill er vår egen helse/frihet; våre barns helse/frihet; klodens helse. Vi har vel aldri vært sykere enn vi er i dag, og det kan finnes mer plausible forklaringer enn "germ theory" (en teori, altså) som aldri har blitt bevist.

Min oppfordring er å oppsøke "motpartens" kilder (motparten til det som blindt aksepteres som sannhet), og selv gjør seg opp en formening om hva som klinger mest sannsynlig - og følge opp med kritiske spørsmål til de som "bestemmer for oss".

Dette er mine meninger, som jeg har rett til å ha. Du har rett til dine. Meningene våre, og valgene vi tar, bør være velinformerte: basert på fakta. Vi bør opplyse oss selv. Gjøre vår egen research. Ta valg basert på det vi mener er rett for oss selv og de i vår omsorg. Helsa og friheten vår, og helsa og friheten til våre kjære, avhenger av det.