Marius Reikerås & Antijantepodden

Menneskerettigheter er nok noe vi som bor i Norge tenker at vi har ganske godt spikret i samfunnet vårt. Vi er frie, vi har rettigheter som sikrer denne friheten, og styresmaktene våre - som vi tillater å legge rammene for hvordan vi former livene våre - vil oss utelukkende vel: og opererer til vårt beste.

Men, er det sånn?

Og er det sånn vi oppfattes "utenfra", fra andre lands perspektiver?

Episode 4 av Antijantepodden gjestes av Mariaus Reikerås, menneskerettsjurist. Særlig i disse tider er det høyaktuelt å se på hvordan ståa er for menneskerettighetene i Norge. Jeg synes Reikerås peker på en rekke aspekter som nok er fremmed for nordmenn flest, og som for meg opplevdes som et friskt pust.

Om du har interesse og tid, anbefaler jeg å lytte til overnevnte episode: som varer i 55,5 min.

Jeg synes også at episode 1 og 3 tar opp viktige temaer om ytringsfrihet og polarisering i det norske samfunnet: selv er jeg av dem som heier på modige individer som Svein Østvik.