Vår strålende hverdag

Er vi bevisste nok på hva alle duppedittene utsetter oss for i det daglige?

Er det trygt

 • å holde mobilen inntil øret med mobildata aktiv?
 • ha laptopen på fanget når den er koplet til wifi?
 • sove med ruteren på om natta, kanskje rett på andre siden av veggen?
 • gå med mobilen i lomma, nærme våre edlere organer?

Dette temaet blir stadig mer aktuelt, da det videreutvikles flere løsninger som baserer seg på trådløs teknologi.

Jeg har dykket ned i noen kilder som jeg synes er nyttige, og som ikke tar all verden av tid å utforske:

EMF-Consult

EMF-Consult har en helt super veileder i pdf-format, som man kan laste ned helt gratis her (det har jeg gjort!)

I tillegg har de mye god informasjon på nettsidene sine, og en nettbutikk med strålereduserende produkter man kan skaffe for å beskytte seg selv - og ikke minst - barna sine (de mest sårbare for EMF-stråling).

Folkets Strålevern

Folkets Strålevern er en super kilde til informasjon om helseeffekter av EMF-strålingen vi utsettes for i det daglige.

Les mer på nettsidene deres

Wireless Education

Wireless Education er en plattform som tilbyr god informasjon og supre nettkurs som ikke tar mye tid å gå gjennom: dog er innholdet på engelsk.

De fokuserer særlig på tiltak som bedrifter kan gjøre på arbeidsplasser for å trygge omgivelsene for de ansatte, og tiltak som familier og skoler bør vurdere.

 • Du kan ta en gratis quiz (tar 5 minutter) for å se om du er opplyst på dette feltet
 • For å vite hvordan familien din og skolen barna går på bør beskytte seg kan du melde deg på dette kurset
  • Tar ca. en halvtime å fullføre
  • Koster £ 5.95
 • Om du vil vite hvordan bedrifter kan beskytte sine ansatte kan du melde deg på dette kurset
  • Tar ca. en halvtime å fullføre
  • Koster £ 17,94

FAQ – ofte stilte spørsmål om stråling og helse

Jeg har tatt meg den frihet å videreformidle noe av informasjonen til Wireless Education. Følgende er mine egen oversettelse og gjengivelse. Se Wiereless Education sin FAQ-side for originalen og kildene de henviser til (forskning og ekspertuttalelser).

Hvorfor skal jeg bry meg om mikrobølgestråling og helserisikoer?

I 2011 klassifiserte Verdens Helseorganisasjon radiobølgestråling som mulig kreftfremkallende.

Denne klassifiseringen var basert på økt risiko for ondartede kreftsvulster i hjernen og svulster på hørselsnerven. For storbrukere økte risikoen fra og med 30 minutters daglig bruk. Siden da har det kommet flere studier med liknende funn. Slik det er i dag er det mange som aktivt bruker enhetene sine hele dagen gjennom.

Hvorfor er det økt helserisiko for barn i forbindelse med stråling?

Studier har vist at barn (sammenliknet med voksne) absorberer dobbelt så mye mikrobølgestråling til hodet, og opp til tre ganger så mye i områdene av hjernen kjent som hippocampus og hypothalamus. I tillegg absorberer barn mer i øynene sine, samt ti ganger så mer i benmargen. Dette er av størst bekymring for medisinske spesialister.

Hva er problemet med visse eksponerings-standarder?

Det er flere grunner til at de nåværende standardene til ICNIRP og FCC kan sees på som uholdbare:

  • De er utdaterte, da de ble fastsatt omkring 1990: før trådløse nettverk
  • Retningslinjene var basert på kun varmeeffekt av stråling. Mange fagfelle-vurderte (peer-reviewed) studier rapporterer effekter som ikke kommer av varme. Dette viser at skade på bilogisk liv også kommer av svakere mikrobølge-strålenivåer.
  • Retningslinjene tar ikke høyde for eksponering fra flere kilder, og vurderer kun eksponering på 6 minutter (maks 30 minutter i USA) - fra én enhet av gangen.
  • Det tas ikke høyde for forskningen som viser at moderne mobiltelefoner kan produsere "varme flekker" (hot spots) i hjernen.
  • Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i en voksen mannskropp sin absorpsjon av stråling. Kvinner og barn sine mindre kropper og hjerner ble ikke tatt i betraktning da standardene ble satt.

Uttrykker ikke organisasjoner som ICNIRP, FDA, CDC, HPA og National Cancer Institute og EPA at wifi er trygt?

Det er viktig å forstå at ingen organisasjon vil si at mikrobølgestråling er helt trygt. I stedet uttrykker de at det gir lavere risiko når man holder seg innenfor tidsbegrensningen for det som er trygt å eksponere seg for, og ikke overgå maksimalt nivå av standarder for intensitet. Folk flest er ikke engang klar over at slike begrensninger for eksponering for trådløse enheter er publiserte.

I senere år har en rekke myndighetsorganer rundt i verden gitt viktige retningslinjer som lyder omtrent slik: "Vi anbefaler å redusere eksponering for mikrobølget (trådløs) stråling". Organisasjoner som Vienna Medical Association, og mange flere, har gått ut med forholdsregler og retningslinjer for å utøve forsiktighet - som er utformet med hensikt å forhindre skade.

Jeg er en arbeidsgiver, hvorfor er denne informasjonen viktig for meg?

Som resultat av tallrike rettssaker har stråling blitt fastsatt som en mulig foregående hendelse (presedens): fra og med 2015 ekskluderte de fleste forsikringsselskaper dekning for lidelser forårsaket av kronisk eksponering for radiobølgestråling i mikrobølgespekteret og magnetiske felt.

Dermed er det mange arbeidsgiver-forsikringer som ikke lenger beskytter mot søksmål forbundet med arbeidsrelatert sykdom forårsaket av strålings-eksponering. Arbeidsgivere kan bli holdt direkte ansvarlige.

Det er derfor viktig å ha på plass prosedyrer for risiko-kontroll og skadebegrensning. (Nettkurset jeg linket til over dekker dette i detalj.)

Hvordan spille spill uten mikrobølgestråling?

Det er mange lure måter å gjøre dette på! Ta skole- og familiekurset til Wireless Education for å lære nyttige måter å redusere stråleeksponeringen.

Som lærer, bør jeg bruke disse kursene i skoler?

Ja! Ta kontakt med Wireless Education for å få tilgang til kursene beregnet på familier og skoler.

Wireless Education sine kurs er i tråd med de nyeste veiledningene fra Vienna Medical Association, Europarådet (the Council of Europe), Building Biology Standards SBM-2015 og EUROPAEM EMF 2016.

Hvordan sikrer Wireless Education at informasjonen i kursene er oppdatert og presis?

De overvåker alt som publiseres på tvers av tallrike regulerende, medisinske og forskningsbaserte instanser - globalt.

Den komplekse informasjonen blir forenklet til konsepter som er lettere å forstå, før den opplastes i de nettbaserte kursene.