Mine helter

I løpet av det siste året har jeg lært enormt mye!

Det skulle en usedvanlig og rar situasjon til for at jeg virkelig fikk ånden over meg til å grave i ulike kilder; forskjellige forklaringer og syn på forholdene i (verdens)samfunnet; sannheter omkring helse, sykdom og konvensjonell medisin; og mye mer.

Før du leser resten av denne teksten anbefaler jeg å vie 4-5 minutter av tiden din til den nydelige videoen "This Great Change" fra Dr Jacqueline Hobbs - også kjent som Oracle Girl.

Jeg har lest bøker, sett tallrike podcaster og intervjuer, oppsøkt nettsider og medier (hvorav flere har blitt sensurert i ettertid), tatt kurs, og ikke minst: foretatt endringer for egen del - etter de nye inkorporerte sannhetene i egen virkelighetsoppfatning.

Fordi jeg vet at flere av disse ikke er særlig lett tilgjengelig for det gjengse individ - da det krever mere detektivarbeid enn å skrolle gjennom massemediers feeder, noe mange ikke har verken tid eller motivasjon til - ønsker jeg å presentere noen av mine (nye og gamle) helter nedenfor.

Men jeg vil først også inkludere en dokumentar produsert av Shawn Stevenson, om bruk av masker/munnbind. (Spoiler-alert: særs vaklende grunnlag for å påstå at maskebruk er gunstig - og faktisk en god del dokumentasjon som tilsier det motsatte!)

Zach Bush MD

For en klok, ydmyk og inspirerende mann!

Med bakgrunn som skolemedisiner; deriblant flere spesialiseringer; har han bidratt stort til å forankre min forståelse av oss mennesker som fullstendig tilknyttet naturen - deriblant alle mikroorganismer (virus, bakterier, sopp, parasitter).

F.eks. er det ganske illustrerende når Zach Bush starter en av sine presentasjoner med refleksjoner rundt Oxford Dictionary sin definisjon av natur: planter, dyr og ting i universet ikke laget av mennesker. Vi plasserer oss mennesker utenfor naturen. Allerede på dette grunnleggende nivået fjerner vi oss fra naturen (før vi også ser at vår oppfatning av helse og sykdom stiller oss opp mot - i krig med - denne naturen vi faktisk er en del av).

Han forteller i en av sine presentasjoner om hvordan glyfosat i sprøytemidler kan knyttes til sykdom (også alvorlig sykdom som kreft), med dokumentasjon i form av forskning, kartlegging og korrelasjoner på epidemiologisk nivå. (Dette trekkes også frem av Dr Thomas Cowan, som jeg presenterer nedenfor.)

Zach Bush fronter viktig arbeid i retning av regenererende, økologisk landbruk; tilfriskning gjennom avgiftning (detox) og samhandling med naturlig jordsmonn som yrer av mikroorganismene vi er så avhengige av; medmenneskelighet, (neste)kjærlighet og bekjemping av vår (ugrunnede?) frykt for døden.

Jeg anbefaler veldig å besøke nettsidene hans, og også se denne reflekterte oppsummeringen av året 2020 - i lys av tiårene før:

 

Zach Bush belyser også, i denne presentasjonen av glyfosat sin innvirkning på kroppene våre - men enda viktigere, mikroorganismene vi avhenger av - hvordan vi til og med kan forutsi hvilke krefttyper vi er disponible for å utvikle i kroppene våre; basert på hvilke bakterier vi mangler! Ta en titt her:

Dr Thomas Cowan

Denne mannen har mange spennende teorier, fastslåtte sannheter og nystrømninger å dele med alle som vil høre!

Thomas Cowan var en av de første jeg hørte snakke om vår grunnleggende feilslåtte oppfatning av mikroorganismer som fiendene våre. Det opplevdes forfriskende, sjokkerende, frustrerende og frigjørende på én gang! Mest av alt hjalp det meg å forstå hvorfor jeg ikke greier å få den gjengse fremstillingen av det siste årets begivenheter til å henge på greip - og at min indre rettesnor fortsatt er til å stole på (for egen del, i hvert fall).

Nå gleder jeg meg til å ta fatt på to av bøkene til Thomas Cowan:

  • The Contagion Myth
  • Human Heart, Cosmic Heart: A Doctor's Quest to Understand, Treat, and Prevent Cardiovascular Disease

Førstnevnte bok omhandler også spesifikt pandemien Covid-19, som har snudd hele verdensbefolkningens hverdag på hodet. Den er blant annet tilgjengelig fra Bullo tidendes nettsider.

Sistnevnte bok har jeg lest første kapittel av gjennom nettsidene til Thomas Cowan, og jeg er ivrig etter å lese resten av den! F.eks. forklarer Dr Cowan, ut i fra forskning og modeller som kun kan sies å være aksepterte dogmatiske teorier, hvordan vi har en svært mangelfull oppfatning av hjertet vårt som en blodpumpe.

Tvert i mot - eksperimenter, modeller og (delvis undergravet) kunnskap viser at hjertene våre, og blodsirkulasjonen vår, kan forstås på et dypere plan ut i fra helt andre etablerte fakta: deriblant en fjerde fase av vann! Jeg bestilte meg denne boka fra Adlibris sin nettbutikk.

I tillegg til intervjuer av Thomas Cowan i ulike podcaster har jeg også hatt stor glede av å høre på samtalene han har med andre individer i sin egen podcast, som jeg varmt kan anbefale:

  • I episode 1 snakker han med Andy Kaufman om mye av det som utgjør det vaklende grunnlaget konvensjonell medisin opererer ut fra
  • I episode 3 er det Kelly Brogan som får dele av sin egen reise fra å være "indoktrinert" psykolog, til å fullstendig fjerne seg fra "en pille for alt som er (mentalt) ille" → kosthold, spiritualitet, pust og holistisk tilnærming - i vellykket behandling av (alvorlige) psykiske lidelser.
  • Når Cowan snakker med Gerald Pollock i episode 6 får vi presentert forfriskende, nysgjerrige og ydmyke forskeres sanne søken etter ny kunnskap - contra det herskende fokuset på kun å få publisert artikler i tidsskrifter for å håve inn lønninger som kan gjøre livet mer behagelig for den enkelte. De trekker frem flere av aspektene som omtales i Cowan sin bok om hjertet (mm).
  • I den åttende episoden er det Catherine Austin Fitts som er gjest, og de dykker ned i finansverdenen - med moderne teknologi, elitens stramme grep, korrupsjon; men også mulige løsninger gjennom lokale initiativer.

For virkelig å forstå hvor grundig Dr Thomas Cowan er i sin søken etter livsendrende sannheter om helse og velvære, vil jeg oppmuntre deg til å lese biografien han deler på nettsidene sine.

Noe av det viktigste han trekker frem, etter min mening, er at det aldri har vært bevist (uten juks) at mikroorganismer er årsak til sykdom! De er kun til stede som del av naturens "søppeltømmere" når vi har skadet eller dødt vev i kroppen; samt som vitale samarbeidspartnere, signal-budbringere både internt i kroppene våre og eksternt i interaksjon med andre individer i arten vår, og som forebyggende for helseforringelse.

Cowan har brukt 20 år på å lete etter forskning som bekrefter den herskende dogmatiske teorien om mikroorganismer som sykdomsfremkallende - men ikke greid å finne noe av kvalitet. Eks: å påstå at polio er forårsaket av en mikrobe, fordi an ape som fikk boret hull i hodet og tilført oppmalt ryggmarg fra et dødt barn rett inn i hjernen ble syk og døde, var ikke god nok forklaring for Cowan - og jeg må si meg enig! At sammenfallende bruk av arsenikk i samfunnet kan ha bidratt til lammelser og sykdom blant mennesker er en mer logisk forklaring i følge Cowan, og jeg må, også der, si meg enig.

Den sanne årsaken til sykdom er, etter Cowan sine overbevisende konklusjoner, toksiner (giftstoffer) fra luften; matproduksjon; vannkilder; og infrastrukturer i samfunnet vårt. Han går så langt som å omdøpe immunforsvaret vårt til avgiftningssystemet vårt! For alle symptomer og lidelser vi pådrar oss (utenom mekaniske skader til kroppen fra ulykker o.l.) greier han å forklare som kroppens forsøk på/evner til å kvitte seg med toksiske belastninger (både akutt og kronisk) - med stor hjelp fra alle mikroorganismene vi samhandler med! (De vi ikke tar kverken på gjennom legemidler, livsstil og sterilitet, vel og merke.)

Sayer Ji – Greenmedinfo.com

Sayer Ji er grunnleggeren av nettstedet Greenmedinfo.com - en uvurderlig kilde til forskning, kunnskap og referanser til naturlige virkemidler for optimalisering av helse og velvære.

Denne mannen er også en av de (mange) som virkelig har blitt satt munnkurv på, sensurert, fremstilt som farlig, harselert og blitt motkjempet gjennom det siste året - grunnet sine advarsler mot vaksiner; motforestillinger om hva denne "pandemien" er for noe; og promotering av naturlige helsefremmende virkemidler.

Jeg beundrer pågangsmotet til Sayer Ji og hans medarbeidere, deriblant hans kone Kelly Brogan MD.

Når jeg får anledning gleder jeg meg også til å lese boka til Sayer Ji: Regenerate - unlocking your body's radical resilience through the new biology.

Som kontekst kan jeg jo nevne at Sayer Ji ble inspirert til å samle forskning og kunnskap på ett nettsted - greenmedinfo - da han selv ville forstå fordeler og ulemper ved vaksinering av egne barn. Dypdykkene ned i forskningen som finnes gjorde ham forferdet over den mangelfulle informasjonen som formidles til foreldre i dag, samt alle naturlige tilnærminger som strupes av mektige aktører (og industrier) i verdenssamfunnet.

Han har virkelig blitt en pillar når det kommer til fronting av naturmedisin - og naturlig livsstil!

Antoine Béchamp

For virkelig å forstå alt dette som omtales om "germ theory vs. terrain theory" - basillteori vs. terrengteori (min oversettelse) - bestilte jeg meg boka Béchamp or Pasteur? A lost chapter in the history of bilogy.

Jeg har lest gjennom det meste av boka, og må si at jeg ikke er overrasket, men likevel frustrert - over at dagens oppfatning av basiller som årsak til sykdom er grunnet i én manns plagiering av en annen manns arbeider: samt feilaktig fremstilling av de samme arbeidenes konklusjoner og ringvirkninger.

Hvordan hadde verden sett ut, dersom det ikke var en oppmerksomhetssyk (middelmådig) kjemiker som greide å lure til seg hyllest fra datidens eliter; men heller en begavet medisiner og forskersjel med stort pågangsmot - uten interesse for berømmelse - som fikk sine arbeider frem i lyset?

Bakterier svirrer ikke rundt i omgivelsene våre og venter på å gjøre oss syke. De utvikler seg fra bestanddeler i cellene våre når behovet er der/miljøet tilsier det: for uskadeliggjøring av toksiner; for nedbrytning av skadet/sykt vev; for tilpasning til ugunstig miljø i og utenpå kroppene våre; og for dekomponering av kroppene til vesener (dyr, mennesker og planter) som ikke lenger er levende - for dermed å kunne bygges opp til nye avanserte levende vesener på nytt (enten kroppen til et menneske; dyr; vekster).

Et finstemt naturlig kretsløp!

Dette klinger også fint sammen med Zach Bush MD sin dokumentasjon av at bakterieforekomst ved brystkreft øker sjansene for tilfriskning; og at det å gå inn for å bekjempe bakteriene reduserer sjansene for tilfriskning. Bakteriene hjelper oss! Vi må fokusere på å avgifte kroppen; avgifte miljøet vi lever i, vannet vi drikker, maten vi spiser; styrke kroppen gjennom sunn livsstil; og ikke drepe samarbeidspartnerne som naturen har utstyrt oss med - som opprettholder alt liv på planeten vår!

Visste du f.eks. at trærne kommuniserer med hverandre gjennom signalmolekyler som sendes ut fra ett tre til trærne rundt? Hvis et tre utsettes for insekter eller sopp i et omfang som kan gjøre skade, sender treet ut signaler til trærne rundt for å kommunisere at de må forberede seg og ruste opp eget forsvar: mye på samme måte som mennesker sender ut RNA og DNA sekvenser til cellene i resten av kroppen, og andre mennesker rundt, slik at vi kan tilpasse og forberede oss på skadelige innvirkninger? At det vi ser på som skadelige virus, faktisk er kroppens signalmolekyler - slik vi også ser i resten av naturen? Eller er det mer logisk at vi stadig er i krig mot naturen - den samme naturen som har skapt oss - som vi er en del av???

At vi da får symptomer når vi plukker opp signalene rundt oss - er kanskje en del av kroppens opprustning og tilpasning? Og når vi får symptomer uten at det er påvist noe "virus", er det kanskje fordi vi har fått i oss fluor fra tannpasta (giftig for kroppen - jeg har brukt fluorfri tannpasta de siste ti årene, og er glad for det); kvikksølv fra fyllinger; aluminium og rester av formaldehyd i enkelte vaksiner; glyfosat fra sprøytet mat; toksiner i forurensningen som ikke blir bundet av planter og trær rundt oss i de kalde vintermånedene, og som dermed gjør oss disponible for den årlige "influensaen" (detoxen)?

I boka refereres det til Hippokrates, Florence Nightingale og andre forskere opp gjennom historien; men det er altså fokus på detaljerte avhandlinger om arbeidene til Antoine Béchamp og Louis Pasteur.

At Hippokrates regnes som legekunstens far burde kanskje ikke koples såpass sterkt til dagens konvensjonelle medisin, med unntak av at det stadig i mange land må sverges en ed som for første gang ble formidlet av Hippokrates? Hvor er fokuset på mat som medisin - og medisin som mat; en av Hippokrates viktigste fokus?

Florence Nightingale bekreftet flere av Béchamps observasjoner om at sykdomstilstander utvikler seg i kroppen -  innenfra - og ikke utenfra; gjennom sine tallrike år med pleie av syke mennesker. Hun proklamerte at lys, luft, næring, pleie og omsorg måtte til for at kroppene skulle greie å fikse seg selv. Dette er absolutt i tråd med Béchamps vektlegging av miljøet (terrenget) som avgjørende for hvorvidt kroppen opprettholder god balanse eller ei: både det indre og ytre miljøet.

At vaksiner ikke har noe å gjøre i en setning som omtaler helsefremming, trekkes også frem i boka. Det refereres til historiske hendelser bla. i England, hvor innføring av tvangsvaksinering førte til sykere befolkning - ikke friskere; og hvor det å pleie syke mennesker, fjernt fra kilder til forurensing og toksiner, i seg selv var avgjørende for å bekjempe sykdom og lidelse - i områder hvor det ikke bli gitt en eneste vaksine.

Hvem har skrevet historien? Hvem har bestemt hvilke deler av historien vi får lære om - og vite om? Hvilke deler av historien klippes vekk?

Denne boka er et eksempel på hvor riv ruskende galt det kan gå med oss - når vi aksepterer som sannheter teorier som i beste fall kan sies å være basert på misforståelser. Når vi i tillegg lever i et samfunn som virker å ønske å forme oss til konforme masser som tjener systemene og strukturene vi blir født inn i - uten å stille spørsmål/tenke selv (for vi har det så behagelig og eller stressende at dette ikke blir vår første inklinasjon) - så er det kanskje ikke så rart at endring ("oppvåkning") skjer sakte?

Slik sett er jeg enig med mange stemmer i dag: som uttrykker at verdenssituasjonen (særlig det siste året) er del av, og bidrar til, en større oppvåkning og ønske om endring hos stadig flere mennesker - hvor nettopp vår eksistens som del av naturen vil rettlede oss frem mot en rikere fremtid fylt med kjærlighet, overflod, bærekraft, regenererende teknologier/produksjon/utnyttelse av ressurser; kort sagt, rikere liv for hvert enkelt individ her på jorda. Jeg synes vi lever i særs spennende tider - og gleder meg til å se hva som skjer av endringer i de nærmeste (ti)årene!

På norsk?

Det er stort sett kilder på engelsk jeg dykker ned i. Men det er klart at det også finnes kilder på norsk - selv om disse kanskje ikke er like tallrike eller omfattende.

Jeg har lite oversikt over sterke norske røster i disse tider - med fronting av syn og meninger som utfordringer "overformynderiets" føringer; med unntak av de jeg holder et øye med på sosiale medier m.m.

Selv om jeg kanskje ikke er fullstendig enig i alt som ordlegges av Bullo tidende, så er dette absolutt en forfriskende blogg å følge - på norsk!

Hvis du vil se Covidfilmen 2020, som ble sensurert før den nådde ut til folk flest - men rakk å bli sett av 115.000 nordmenn på 10 dager; så kan du se den på nettsidene til Viktig Viten. (Der finner du også mye annen informasjon på norsk.)